Elektromagnetni pneumatski kompaktni razvodnici

Serija 805

Elektromagnetni kompaktni razvodnici serije 805 su 3/2 i 5/2 pilot upravljani pneumatski razvodnici. Priključak ovih ventila je navojni. Mogu se ugrađivati individualno ili grupno na podnožnu ploču.

  • Elektromagnetni pilot upravljani kompaktni razvodnici 3/2 i 5/2
  • Navojni priključak: M5
  • Nominalni protočni otvori DN 2,5mm


  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren 2/2 (A), normalno otvoren 2/2 (B), normalno zatvoren 3/2 (C), normalno otvoren 3/2 (D)
  • Procesna veza: Navojna M5
  • Električno napajanje: 12V / DC, 24V / DC, 24V / AC, 110V / AC,  230V / AC
  • Opseg pritiska: Od 2 do 10bar
  • Opseg temperature radnog fluida: -5°C.…+50°C
  • Nominalni protočni otvor: DN 2,5mm
  • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom)

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS