Elektromagnetni razvodnik

Tip 6511

Tip 6511 se sastoji od upravljačkog flipper elektromagnetnog ventila (tip 6144) i ventila sa pneumatskim sedištem. Sistem dejstva flipper ventila omogućava prebacivanje visokog pritiska u kombinaciji sa malom potrošnjom energije i kratkim vremenom uključivanja. Svi pilot ventili su standardno opremljeni pomoćnom ručnom aktivacijom. Tip 6511 je proširiv, sa priključkom sa zadnje strane, može koristiti na ventilskom ostrvu (tip 8640) ili sa priključkom sa prednje strane, na blokovima ventila za aktiviranje pneumatskih aktuatora.

  • Kompaktni ventil
  • Brz odziv
  • Niska potrošnja energije
  • Razvodne funkcije: 5/2
  • Procesna veza: Flanšna
  • Električno napajanje: 24V / DC
  • Opseg pritiska: Od 2.5 do 10bar
  • Opseg temperature radnog fluida: Od 0°C do +50°C
  • Nominalni protočni otvor: DN 2.5mm
  • Zaštita: IP40

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS