Elektromagnetni ventil

Tip 0255

Elektromagnetni ventili tipa 0255 su 2/2 klipni normalno zatvoreni ventili direktnog dejstva. Namenjen je za vazduh i ulja visokih temperatura, vodu, pare, goriva, alkohol, organske rastvarače i otpadni gas.

  • Namenjen za visoke pritiske i temperature
  • Veličina do DN6
  • Kućište od mesinga ili nerđajućeg čelika sa navojnim priključcima
  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren 2/2 (A)
  • Procesna veza:  G¼” do G½”
  • Električno napajanje: 24V / DC, 24V / 50Hz, 110V / 50Hz, 230V / 50Hz
  • Opseg pritiska: Od 0 do 100bar
  • Opseg temperature radnog fluida: -40°C….+180°C
  • Nominalni protočni otvor: DN 1mm do DN 6mm
  • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom)

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS