Elektromagnetni ventil

Tip 0355

Elektromagnetni ventili tipa 0355 su klipni ventili direktnog dejstva. Prvenstveno su namenjeni za vrele fluide: pare, ulja i gasove.

  • 3/2 ventil direktnog dejstva
  • Temperatura medijuma do +180°C
  • Za gasovite i tečne medijume
  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren 3/2 (C)
  • Procesna veza: G¼”, NPT¼”
  • Električno napajanje: 24V / DC, 24V / 50Hz, 230V / 50Hz
  • Opseg pritiska: Od 0 do 16bar
  • Opseg temperature radnog fluida: -40°C….+180°C
  • Nominalni protočni otvor: DN2mm, DN4mm
  • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom)

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS