Elektromagnetni ventil

Tip 6013

Elektromagnetni ventili tipa 6013 su 2/2 klipni ventili direktnog dejstva. Dostupne su razne kombinacije materijala tela i zaptivke zavisno od primene. Specijalna Bürkert flanša (SFB) omogućava montažu više ventila na podnožnu ploču u cilju uštede prostora.Dostupna je pulsna verzija namotaja za smanjenje potrošnje električne energije pri radu ventila. Opciona ručna aktivacija omogućava brzo i lako pokretanje pri održavanju. U kombinaciji sa standardnim industrijskim električnim konektorom DIN EN 17301-803 u formi A ventili zadovoljavaju nivo zaštite IP65. Verzije sa telom od nerđajućeg čelika su u saglasnosti sa NEMA 4X.

  • Kompakni ventil direktnog dejstva sa nominalnim protočnim otvorima do DN 6mm
  • Verzije sa ATEX zaštitom
  • Impulsna verzija namotaja za uštedu energije
  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren (A), normalno otvoren (B)
  • Procesna veza: G⅛”, G¼”, G⅜”, flanša
  • Električno napajanje: 24V / DC, 24V / 50 Hz, 230V / 50 Hz (drugi naponi na zahtev)
  • Opseg pritiska: 0 - 25bar
  • Opseg temperature radnog fluida: -40°C….+180°C
  • Nominalni protočni otvor: do DN6mm
  • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom), ATEX

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS