Elektromagnetni ventil

Tip 6014

Elektromagnetni ventili tipa 6014 su 3/2 klipni ventili direktnog dejstva. Dostupne su razne kombinacije materijala tela i zaptivke zavisno od primene. Namenjeni su za neutralne gasove i tečnosti, komprimovani vazduh, prirodni gas, vodu, hidraulično ulje, tehnički vakuum.

  • Kompakni ventil direktnog dejstva sa nominalnim protočnim otvorima do DN 2,5mm
  • Verzije sa ATEX zaštitom
  • Telo od mesinga ili nerđajućeg čelika
  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren 3/2 (C), normalno otvoren 3/2 (D), dvosmerni 3/2 (T)
  • Procesna veza: G⅛”, G¼”, flanša
  • Električno napajanje: 24V / DC, 24V / 50Hz, 230V / 50Hz (drugi naponi na zahtev)
  • Opseg pritiska: 0 - 16bar
  • Opseg temperature radnog fluida: -10°C….+120°C
  • Nominalni protočni otvor: DN1,5mm do DN2,5mm
  • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom), ATEX

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS