Elektromagnetni ventil

Tip 6014

Elektromagnetni ventili tipa 6014 su klipni ventili direktnog dejstva. Vođica kotve i graničnik su međusobno zavareni kako bi se obezbedila otpornost na pritiske i poboljšalo zaptivanje. Dostupne su razne kombinacije materijala tela i zaptivke zavisno od primene. Specijalna Bürkert flanša (SFB) omogućava montažu više ventila na podnožnu ploču u cilju uštede prostora. Kućište namotaja je izliveno od hemijski otporne epoksi smole. Dostupna je pulsna verzija namotaja za smanjenje potrošnje električne energije pri radu ventila. Opciona ručna aktivacija omogućava brzo pokretanje i optimalno održavanje. U kombinaciji sa standardnim industrijskim električnim konektorom DIN EN 17301-803 u formi A ventili zadovoljavaju nivo zaštite IP65. Verzije sa telom od nerđajućeg čelika su u saglasnosti sa NEMA 4X.

 • Kompakni ventil direktnog dejstva sa nominalnim protočnim otvorima do DN 2,5mm
 • Otporan na vibracije
 • Verzija sa "banjo" konekcijom za direktnu montažu na pneumatske aktuatore
 • Ručna aktivacija za lakše servisiranje
 • Impulsna verzija za uštedu energije
 • Razvodne funkcije: C, D i T
 • Procesna veza:
  • Standardna: G⅛, G¼, flanša
  • "Banjo" verzija: G⅛, G¼ i konekcija za crevo ∅ 6mm
 • Električno napajanje: 24 V / DC, 24 V / 50Hz, 230 V / 50 Hz (drugi naponi na zahtev)
 • Opseg pritiska: 0 - 16bar
 • Opseg temperature radnog fluida:
  • Verzija sa PA namotajem: -10 °C....+100 °C
  • Verzija sa epoksi namotajem: -10 °C....+120 °C
 • Nominalni protočni otvor: do 2,5mm

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS