Elektromagnetni ventil

Tip 6026

Elektromagnetni ventil tipa 6026 su 2/2 klipni ventili direktnog dejstva sa razdvajanjem medijuma. Termičko i hermetičko razdvajanje tela ventila od namotaja ventila je ostvareno mešinom od nerđajućeg čelika. Ovo omogućava primenu za medijume visokih temperatura kao i primenu za agresivne medijume. Ovakva konstruckija sprečava nakupljanje kondenzata između kvašenog dela i namotaja ventila i takođe sprečava nedozvoljeno zagrevanje ili smrzavanje namotaja. Uz upotrebu nerđajućeg čelika za materijal tela i PTFE za materijal zaptivke ovaj ventil je posebno pogodan za hemijski kritične medijume.U kombinaciji sa standardnim industrijskim električnim konektorom DIN EN 17301-803 u formi A ventili zadovoljavaju nivo zaštite IP65.

  • Klipni ventil direktnog dejstva sa razdvajanjem medijuma veličine do DN12
  • Pogodan za visoke i niske temperature radnog fluida (-200°C….+180°C)
  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren (A)
  • Procesna veza: G¼” - G½” (dostupne i NPT opcije)
  • Električno napajanje: 24V / UC, 110….120V / 50....60Hz, 230....240V / 50….60Hz
  • Opseg pritiska: 0 - 10bar
  • Opseg temperature radnog fluida: -200°C….+180°C
  • Nominalni protočni otvor: DN3mm do DN12mm
  • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom)

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS