Elektromagnetni ventil

Tip 6211

Elektromagnetni ventili tipa 6211 su pilot upravljani ventili funkcije 2/2 normalno zatvoreni sa servo membranom prvenstveno namenjeni za neutralne fluide i gasovite medijume. Ventili imaju nisku potrošnju energije, nisku težinu i kompakno telo. Ventili su normalno zatvoreni silom opruge. Pri aktivaciji pilot ventil se otvara prvi i preko njega se rasterećuje pritisak u prostoru iznad membrane. Tada pritisak medijuma podiže membranu i ventil se otvara. Specijalna konstrukcija i geometrija unutrašnjih delova ventila obezbeđuju meku funkciju zatvaranja skoro bez hidrauličnog udara.

  • Pilot upravljan normalno zatvoren
  • Telo ventila od mesinga
  • Opseg pritiska 0,5 do 10bar
  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren (A)
  • Procesna veza: G⅜” - G1”
  • Električno napajanje: 24V / DC, 24/110/230V / 50….60 Hz
  • Opseg pritiska: 0,5 - 10bar
  • Opseg temperature radnog fluida: -10°C….+70°C
  • Nominalni protočni otvor: DN10mm do DN20mm
  • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom)

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS