Elektromagnetni ventil

Tip 6212

2/2 elektromagnetni ventil sa servo membranom i pilot ventilom sa separacijom medijuma. Dostupne su funkcije ventilal normalno zatvoren i normalno otvoren. Separacija medijuma u pilot ventilu omogućava da se ventil koristi za blago agresivne medijume (npr. dejonizovana voda).

 • Odvajanje medijuma
 • Smanjena potrošnja energije
 • Kućište od nerđajućeg čelika za agresivne fluide
 • Funkcije ventila NC i NO
 • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren (A), normalno otvoren (B)
 • Procesna veza: G⅜” - G1”
 • Električno napajanje: 24 V / DC
 • Opseg pritiska: 0,2 - 10bar
 • Opseg temperature radnog fluida: -10 °C....+50 °C
 • Nominalni protočni otvor: DN 10mm do DN 20mm
 • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom)

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS