Elektromagnetni ventil

Tip 6407

Elektromagnetni ventili tipa 6407 su servo potpomognuti klipni ventili. Mehanička veza između pilot ventila i klipa omogućava otvaranje ventila bez diferencijalnog pritiska. Klipni ventili ovog tipa su posebno pogodni za radne fluide kao što su gas i para, kao i tečnosti sa niskom radnom temperaturom, ispod 0°C.Različite kombinacije materijala tela i zaptivke su dostupni u zavisnosti od primene.U kombinaciji sa konektorom DIN EN 175301-803 forma A ventili zadovoljavaju nivo zaštite IP65.

  • Servo potpomognuti klipni ventil veličine nominalnog protočnog otvora do DN50
  • Otvaranje bez diferencijalnog pritiska
  • Dostupne ATEX verzije
  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren (A), normalno otvoren (B)
  • Procesna veza: G½” - G2½”, NPT ½” - NPT 1½”
  • Električno napajanje: 24V / DC, 24V / 50Hz, 230V / 50Hz
  • Opseg pritiska: 0 - 10bar
  • Opseg temperature radnog fluida: -40°C….+150°C
  • Nominalni protočni otvor: DN13mm do DN50mm
  • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom), ATEX

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS