Elektromagnetni ventil

Tip 6724

Elektromagnetni ventili tipa 6724 su 2/2 i 3/2 mikro ventili direktnog dejstva namenjeni za neutralne i agresivne gasove i tečnosti. Takođe, odlika ovih ventila je nizak nivo buke pri aktivaciji.

  • Najviša hemijska otpornost
  • Veličine DN 0,8mm (od vakuuma do 5bar) i 1,2mm (od vakuuma do 3bar)
  • Veoma brzo, gotovo bešumno otvaranje sa <20 dB i veoma niskom potrošnjom energije
  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren 2/2 (A), normalno otvoren 2/2 (B), 3/2 sa opcionim smerom toka (T)
  • Procesna veza: Bürkert flanša (9x26), Bürkert flanša (26x57) horizontalna, navojna verzija UNF ¼”, konektor za crevo
  • Električno napajanje: 12V / DC, 24V / DC
  • Opseg pritiska: 0 - 7bar
  • Opseg temperature radnog fluida: 0°C….+50°C
  • Nominalni protočni otvor: DN1,5mm
  • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom)

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS