Elektromagnetni ventil

Tip 7011

Elektromagnetni ventili tipa 7011 su 3/2 klipni ventili direktnog dejstva namenjeni za neutralne gasove i tečnosti. Dostupne su razne kombinacije materijala tela i zaptivke zavisno od primene. Specijalna Bürkert flanša (SFB) omogućava montažu više ventila na podnožnu ploču u cilju uštede prostora. Dostupne su verzije sa ubodnim priključcima za fleksibilno crevo. U kombinaciji sa standardnim industrijskim električnim konektorom u formi B ili DIN EN 17301-803 u formi C ventili zadovoljavaju nivo zaštite IP65.

  • Direktnog dejstva kompaktni ventil sa nominalnim otvorom do DN 2,4
  • Jednostavna i brza montaža uz navojne, ubodne, ili flanšne priključke


  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren 3/2 (C)
  • Procesna veza: M5, G⅛”, flanša
  • Električno napajanje: 24V / DC, 24V / 50Hz,  230V / 50 Hz
  • Opseg pritiska: 0 - 45bar
  • Opseg temperature radnog fluida: -10 °C….+100 °C
  • Nominalni protočni otvor: DN1,2mm do DN2,4mm
  • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom)

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS