Elektro-pneumatski kuglasti ventil

Tip 8805

Elektro-pneumatski kuglasti ventil Tip 8805 se sastoji od četvorougaonog ventila (kuglasti ili leptirasti ventil) i pneumatskog rotacionog pogona. Rotacioni aktuator je dostupan kao jedno ili dvostruko delujući pogon. Tip 8805 može se nadopuniti pozicionerom (8791, 8792, 8793, 8691, 8692, 8693, 8694), upravljačkim ventilom (6519) ili nekoliko vrsta povratnih informacija o položaju (1061).

  • Tačno podešavanje krajnjeg položaja
  • Veliki protok
  • Visoki pritisci fluida
  • Dug vek trajanja
  • Opseg pritiska: Max. 16bar
  • Temperatura medijuma: Od -10ºC do +120°C
  • Materijal zaptivanja: EPDM  (NBR, FKM na zahtev)
  • Kontrolni medijum: Vazduh, neutralni gas
  • Zaštita: IP65 / IP67

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS