Elektromagnetni ventil 2/2

Tip 0142

Elektromagnetni ventili tipa 0142 su 2/2 pilot upravljani membranski ventili.. Membrana razdvaja fluid od aktuatora ventila. Namenjen je za agresivne fluide, alkale, lužine, oksidirajuće kiseline, rastvore soli. Dostupna su tela od PVDF i PVC.

  • Ventil sa odvajanjem medijuma, za agresivne medijume
  • Veličina do DN50
  • Kućište od PVDF, ili PVC
  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren 2/2 (A)
  • Procesna veza: Konekcija za zavarivanje
  • Električno napajanje: 24V / DC, 230V / 50Hz
  • Opseg pritiska: 0,5 do 6bar
  • Opseg temperature radnog fluida: 0°C….+70°C
  • Nominalni protočni otvor: DN 15mm do DN 50mm
  • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom)

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS