Maseni kontroler protoka

Tip 8750

Regulator protoka tip 8750 predstavlja zatvorenu regulacionu petlju za merenje i kontrolu gasova po principu diferencijalnog pritiska. Pouzdan i robustan sistem sastoji se od regulacionog ventila ELEMENT, tip 2301, kompaktnog regulatora procesa tipa 8693 postavljenog na ventil i dva predajnika pritiska, tip 8325. Na osnovu razlike pritiska u ventilu i date gustine i temperature može se izračunati zapreminski protok, koji se odnosi na programirane uslove. Količina protoka se tada može podesiti promenom hoda regulacionog ventila.

  • Pouzdana i automatizovana kontrola protoka na licu mesta
  • Stabilna kontrola zadate vrednosti
  • Programabilne funkcije alarma (nadzor pritiska)
  • Jednostavno pokretanje ručnim podešavanjem i prikazom
  • Napon: 24V / DC ±10%
  • Pritisak: Od 0 do 16bar
  • Temperatura fluida: Od -10°C do +80°C
  • Ambijentalna temperatura: Od 0°C do +55°C
  • Zaštita: IP65 i IP67

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS