Maseni merač protoka

Tip 8008

Ova serija merača protoka napravljena je za merenje posebno velikih protoka i koristi kalorimetrijski princip merenja. Grejani senzorski element se hladi protokom gasa. Ovaj efekat hlađenja koji zavisi od brzine protoka i karakteristika gasa je mera masenog protoka. Ova vrsta merenja protoka mase ne zavisi od pritiska i temperature. Ekran se može rotirati za 180 °. Pad pritiska merača protoka je zanemarljivo mali, merenje radi bez pokretnih delova.

  • Merenje protoka toplotne mase
  • Integrisane ulazne i izlazne cevi za kondicioniranje protoka
  • Veličine cevi do 2"
  • Integrisan ekran
  • Napon: 18….36V / DC
  • Pritisak: Do 50bar max.
  • Temperatura fluida: Od -30°C do +80°C
  • Ambijentalna temperatura: Od -30°C do +80°C
  • Zaštita: IP65

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS