Maseni merač protoka

Tip 8700

Merač masenog protoka (MFM) tip 8700 je posebno pogodan za merenje protoka mase agresivnih gasova kojima je potreban senzor koji nije u direktnom kontaktu sa gasom. Tip 8700 se može opciono kalibrisati za dva različita gasa, korisnik može da prelazi između ova dva gasa. Kao električni interfejsi, dostupni su analogni standardni signali i sabirnice polja.

  • Nominalni protok se kreće od 0,005 l/min do 15 l/min
  • Visoke preciznosti
  • Primenljivo za agresivne gasove
  • Napon: 24V / DC
  • Pritisak: Do 10bar max.
  • Temperatura fluida: Od -10°C do +70°C
  • Ambijentalna temperatura: Od -10°C do +50°C
  • Zaštita: IP40

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS