Maseni merač protoka

Tip 8702

Merač masenog protoka (MFM) tip 8702 pogodan je za merenje masenog protoka gasova u velikom opsegu protoka. Termalni MEMS senzor nalazi se direktno u protoku gasa i stoga postiže vrlo brzo vreme odziva. Tip 8702 se može opciono kalibrisati za dva različita gasa; korisnik može da prelazi između ova dva gasa. Kao električni interfejsi, dostupni su analogni standardni signali i sabirnice polja. Tip 8712 je posebno dizajniran za upotrebu u teškim okruženjima zbog visoke klase zaštite.

  • Nominalni protok se kreće od 0,010 l/min do 80 l/min
  • Visoka preciznost
  • Brz odziv
  • Opciono: Interfejs sabirnice polja
  • Napon: 24V / DC
  • Pritisak: Do 10bar max.
  • Temperatura fluida: Od -10°C do +70°C
  • Ambijentalna temperatura: Od -10°C do +50°C
  • Zaštita: IP65

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS