Maseni merač protoka

Tip 8703

Merač masenog protoka (MFM) tip 8703 pogodan je za merenje masenog protoka gasova u velikom opsegu protoka. Tip 8703 se može opciono kalibrisati za dva različita gasa; korisnik može da prelazi između ova dva gasa. Komunikacija sa glavnim uređajima je potpuno digitalna, stoga nisu potrebne dalje analogno/digitalne konverzije.

  • Nominalni protok se kreće od 0,010 l/min do 80 l/min
  • Visoke preciznosti
  • Brz odziv
  • Digitalna komunikacija putem RS485
  • Napon: 24V / DC
  • Pritisak: Do 10bar max.
  • Temperatura fluida: Od -10°C do +70°C
  • Ambijentalna temperatura: Od -10°C do +50°C

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS