Mehanički pneumatksi razvodnik

Serija 104

Mehanički pneumatski razvodnici serije 104 su mikro razvodnici sa 2, 3, ili 5 priključaka. Priključci su brzi “push-in” priključci za crevo  Ø4mm. Telo ventila je od tehnopolimera. Dostupni su razni aktuatori razvodnika: tasteri, prekidači, prekidači krajnjeg položaja, brave sa ključem.

  • Mehanički prekidači sa 2, 3, ili 5 priključaka
  • Brzi “push-in” priključci za crevo Ø4mm
  • Dostupni aktuatori: tasteri, prekidači, prekidači krajnjeg položaja, brave sa ključem
  • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren 2/2 (A), normalno otvoren 2/2 (B), normalno zatvoren 3/2 (C), normalno otvoren 3/2 (D), 5/2 (H), 5/3 sa rasterećenim centrom (N), 5/3 sa centrom pod pritiskom
  • Procesna veza: “Push-in” priključak Ø4mm
  • Aktuacija: Taster, prekidač, prekidač krajnjeg položaja, brava sa ključem
  • Opseg pritiska: Od 0 do 10bar
  • Opseg temperature radnog fluida: -5°C….+70°C
  • Nominalni protočni otvor: DN 2,5mm
  • Zaštita: Bez

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS