Merač ORP

Tip MS04

Oksido-redukcioni potencijal (ORP) je jedan od glavnih parametara vode. On je indikator dezinfekcionog potencijala vode.


  • Pt elektroda sa Ag/AgCl referentnim sistemom
  • Merenje zahteva minimalni protok uzorka vode
  • Dugi intervali servisiranja zahvaljujući jednostavno izmenjivoj jedinici sa referentnom elektrodom i KCl rastvorom

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS