Merač

Tip 8203

Transmiteri za merenje pH vrednosti i oksido-redukcionog potencijala su neophodni za održavanje željenog kvaliteta vode u raznim aplikacijama poput reverzne osmoze, bazena, rashladnih tornjeva, pripreme vode za grejanje itd. pH vrednost predstavlja koncentraciju jona vodonika u vodenom rastvoru, koja generiše razliku potencijala na mernoj elektrodi u poređenju sa referentnom elektrodom. Za merenje ORP koristi se isti princip, samo što se detektuje prisustvo jona Cl ili O3. Isti transmiteri se koriste za merenje pH i ORP vrednosti, a sonde se razlikuju i postoje u brojnim varijacijama u zavisnosti od svojstava fluida za koji se koriste. Burkert je razvio modularan sistem tip 8905 za praćenje svih relevantnih parametara u hemijskoj pripremi vode uključujući i merenje pH/ORP.

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS