Pneumatski aktuator

Tip A211

Pneumatski aktuator serije A211 ima spoljašnji podesivi raspored zaustavljanja kretanja koji omogućava da se otvaranje aktuatora ograniči na bilo koju poziciju između potpuno zatvorenog (0±5º) do potpuno otvorenog (90±5º) položaja okretanjem matice za podešavanje granice u smeru kazaljke na satu ili suprotno u smeru kazaljke na satu dok se ne postigne željeni hod (moguće dvostruko i jednostruko dejstvo).

  • Kompaktan dizajn
  • Dostupan u 18 različitih veličina
  • Verzije sa povratnim oprugom ili dvostrukim dejstvom
  • Visoke i niske temperature izvršenja
  • Namur konfiguracija za montažu dodatne opreme
  • Zavrtnji za podešavanje dvosmernog hoda
  • Radni mediji - čist, suv vazduh ili nekorozivni gasovi
  • Modularni unapred napunjeni patroni sa oprugama

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS