Regulator pritiska

Tip T118

Kriogeni globusni ventili sa kontrolnom jedinicom pogodan za Combi Pressure-Regulator tip 4182/4186.

  • Odobreno za vazdušne gasove, paru i kriogene tečne gasove, uključujući LNG
  • Radna temperatura: Od -196°C do +60°C
  • Ambijentalna temperatura: Od -40°C do +65°C
  • Maksimalni radni pritisak: 50 bara

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS