Elektromagnetni ventil

Tip 0331

Elektromagnetni ventil tipa 0331 su 2/2 i 3/2 ventili direktnog dejstva sa razdvajanjem medijuma. Namenjen je za neutralne medijume, agresivne medijume, alkale kiseline, lužine. Standardna verzija je u saglasnosti sa svim evropskim zahtevima za pijaću vodu.

 • Direktnog dejstva, sa odvajanjem medija
 • Pilot ventil sa Bürkert flanšnim priključkom SFB
 • Veličina do DN4
 • ATEX varijante
 • Razvodne funkcije: Normalno zatvoren 2/2 (A), normalno otvoren 2/2 (B), normalno zatvoren 3/2 (C), normalno otvoren 3/2 (D), mešač 3/2 (E), distributor 3/2 (F), dvosmerni 3/2 (T)
 • Procesna veza: Bürkert flanšni priključak SFB
 • Električno napajanje: 12V / DC, 24V / DC, 24V / 50Hz, 110V / 50Hz, 230V / 50Hz, 120V / 60Hz, 240V / 60Hz
 • Opseg pritiska: Od 0 do 16bar
 • Opseg temperature radnog fluida: -30°C….+90°C
 • Nominalni protočni otvor: DN2mm do DN4mm
 • Zaštita: IP65 (sa kablovskim konektorom), ATEX


Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS