Ultrazvučni merač nivoa

Tip 8177

Ultrazvučni transmiter

Mikrotalasi visoke frekvencije se vode duž čeličnog kabla ili cevi. Kada dostignu površinu proizvoda odbijaju se i primaju putem procesne elektronike koja meri vreme potrebno za odbijanje mikrotalasa. To vreme je proporcionalno nivou proizvoda. Instrumenti se isporučuju sa traženom dužinom sondi, koje se opciono mogu skratiti.

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS