Zaporni ventil

Tip 01305

Zaporni - nepovratni ventil sa telom od bronze i gornjim delom sa "napunjenim" žlebovima - očišćeni i odmašćeni za upotrebu kiseonika.

  • Odobreno za vazdušne gasove, paru i kriogene tečne gasove, uključujući LNG
  • Radna temperatura: Od -196°C do +120°C
  • Preporučena radna temperatura: Od -60°C do +120°C

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS