Elektromotorni aktuator

Tip A100

Obrtni momenti se kreću u opsegu od:
• 25 Nm za najmanji aktuator Pro 020 do
• 9000 Nm za najveći aktuator Pro 9000

Opciono su dostupni:
• Tipovi u Ex zaštiti (Ex d B II T4)
• Dodatni granični prekidači
• Potenciometar ( 1 K Ohm)
• RPC 4-20mA udaljena proporcionalna regulaciona jedinica
• Dodatni momentni prekidači
• Lokalna kontrolna jedinica
• 4-20mA pozicioni transmiter
• Baterijsko napajanje za Fail-Safe funkciju

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS