Maseni kontroler protoka

Tip 8746

Regulator masenog protoka (MFC) / merač protoka (MFM) tip 8746 za gasove je pogodan za širok spektar primena, npr. proizvodnja ili prerada metala i stakla, procesi fermentacije, ispitne klupe ili sistemi za punjenje i mašine za pakovanje. Tip 8746 je dostupan u dve varijante: Varijanta sa nekoliko analognih ili digitalnih (komunikacionih) interfejsa i varijanta sa čisto CANopen interfejsom. Tip 8746 može se konfigurisati kao MFM ili MFC prema zahtevu. Tip 8746 karakteriše nizak pad pritiska, čak i pri velikim brzinama protoka, a posebno je dizajniran za upotrebu u teškim okruženjima zahvaljujući visokoj klasi zaštite IP i zaštiti od eksplozije.

  • Nominalni protok se kreće od 20 l / min do 2500 l / min
  • Visoka tačnost merenja i ponovljivost sa vrlo brzim vremenom odziva
  • Dugotrajna stabilnost kalibracije protoka
  • Opciono: ATEKS II Kat. 3G / D ili USP klasa VI, FDA, EC 1935 usaglašenost
  • Napon: 24V / DC
  • Pritisak: Do 10bar max.
  • Temperatura fluida: Od -10°C do +70°C
  • Ambijentalna temperatura: Od -10°C do +50°C
  • Zaštita: IP65

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS