Maseni merač protoka

Tip 8006

Merač masenog protoka (MFM) tip 8006 pogodan je za merenje masenog protoka velikih protoka gasa. Termalni inline senzor nalazi se direktno u struji gasa i stoga postiže vrlo brzo vreme odziva. Kao električni interfejsi, dostupni su analogni standardni signali i sabirnice polja. MFM tip 8006 je posebno dizajniran za upotrebu u teškim okruženjima zbog niske osetljivosti na zagađenje i visoke klase zaštite.

  • Nominalni protok se kreće od 20 l/min do 2500 l/min
  • Visoke preciznosti
  • Brz odziv
  • Napon: 24V / DC
  • Pritisak: Max. 10 bar….25 bar
  • Temperatura fluida: Od -10°C do +70°C
  • Ambijentalna temperatura: Od -10°C do +45°C
  • Zaštita: IP65

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS