Membranski ventil

Tip V401

Idealno pogodan za ugradnju kao zaporni ili kontrolni ventil u linije koje posebno sadrže abrazivne ili korozivne hemikalije, mulj, prah, gasove i tečnosti visokog viskoziteta sa suspendovanim čvrstim materijama koje imaju tendenciju da zapuše konvencionalne ventile. Dostupan kao neobložen ili obložen sa prirubničkim ili navojnim krajnjim priključcima. Pregrada u prolazu za protok je dizajnirana da smanji savijanje dijafragme na minimum, istovremeno pružajući gladak i aerodinamičan prolaz protoka.

  • Veličine: DN15 - DN300
  • Radna temperatura: Od -30ºC do +180ºC (na osnovu dijafragme)
  • Radna temperatura: Od 10 do 4 bara (na osnovu veličine)

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS