Nepovratni ventil

Tip V704

  • Dostupan u veličinama od DN40 do DN400
  • Idealno za upotrebu posebno na usisnoj i potisnoj strani pumpi ugrađen u linije koje sadrže medijume visokog viskoziteta, mulj
  • Dizajniran u skladu sa EN 1074-3 i testiran na pritisak prema EN 12266-1
  • Potreban je minimalni protivpritisak od 0,3 bara da bi se obezbedila nepropusnost
  • Raspon veličina: DN40 do DN400
  • Radna temperatura: Od -30ºC do +80ºC
  • Radni pritisak: Maksimalno 16 bara

Tehnička dokumentacija: Preuzmite dokument

 
 
 
 
KONTAKTIRAJTE NAS